وبلاگ دانشجویان آموزش بهداشت زاهدان-90
آموزش بهداشت فلسفه بس زیبا دارد 
قالب وبلاگ
خانم ابراهیم طاهری گیتی
خانم ابوالخیریان سمانه
دکتراسدپور محمد
دکتراسلامی نژاد طاهره
دکتراسلامی احمد علی
دکتراصفیا ابوالقاسم
دکترافتخار اردبیلی حسن
دکترآقا مولايي تيمور
خانم امدادی شهره
دکترامین شکروی فرخنده
دکتراولیای منش علیرضا
دکترالله وردي حميد
دکترباقیانی مقدم محمدحسین
دکتربانشی محمدرضا
دکتربهاءالدینی کامبیز
دکتربهرامپور عباس
دکترپیمان نوشین
آقای تامینی حسن
دکتر تحویلداری سوسن
دکترتقديسي محمد حسين
آقای توکلی حمید
دکتر توکلی رضا
دکترجلیلی زهرا
خانم حسینی زهرا
خانم حسنی لاله
آقای حشمتی هاشم
دکترحقدوست علی اکبر
آقای حمزه بهروز
آقای حمید زاده یوسف
دکترحيدر نيا علي رضا
دکترخانجانی نرگس
دکترخرسندی محبوبه
آ قای خسروی شمس علی
دکترخوئی عفت السادات
خانم خوشه مهری گیتی
دکتردهداری طاهره
دکتردوستان فریده
دکتردیدارلو علیرضا
دکتر رحمتی فاطمه
دکتررخشاني فاطمه
آقای رزم آرا اصغر
دکتررستمی پور امیر
آقای رشیدی جهان حجت
دکتررضائیان محسن
آقای رضاپور براتعلی
دکتررضاپورشاه کلائی فروزان
دکتررمضانخاني علي
آقای رمضانی یداله
آقای روشنی محسن
دکتر زماني علویجه فرشته
دکتر سنايي نسب هرمز
دکترشجاعي زاده داوود
دکترشريفي راد غلامرضا
دکترشفيعي فروغ
دکترشكيبا زاده الهام
دکترشمس محسن
آقای شمسی محسن
دکتر شهنازی حسین
دکترصابری سید حسین
دکترصادقی رویا
دکترصافی زاده حسین
مهندس صالحی کرمانی محسن

دکترصفرنواده مریم
دکترصلحی مهناز
آقای ضاربان ایرج
آقای عباسقلی زاده ناطق
دکترعمیدی مظاهری مریم
دکترغضنفری زینب
دکترغفاری محتشم
خانم غفاری مهین
دکترغفراني پور فضل الله
آقای فتحی یداله
دکترفرمانبر ربیع اله
دکترفصيحي هرندی طيبه
دکترقهرمانی لیلی
دکتركاوه محمد حسين
آقای کرمی خدابخش
دکتر كريم زاده كامبيز
دکترکریمی اکرم
دکتركشاورز محمدي نسرين
دکتركمالي محمد
مهندس لؤلؤئی مهشید
آقای لطفی زاده مسعود
دکترمجلسی فرشته
آقای محبی سیامک
دکترمحسنی محبت
دکترمحمدیان پستکان هاشم
دکتر محمدی زیدی عیسی
دکتر محمودی محمدرضا
خانم مرعشی طیبه
دکتر مروتي محمد علي
دکتر مشكي مهدي
دکترمصطفوی دارائی فیروزه
دکتر مظلومي سعيد
دکتر معيني بابك
دکتر ملکوتیان محمد
خانم مودی میترا
آقای موسوی عبد محمد
دکتر ميري محمد رضا
دکتر نخعی نوذر
دکتر نظری مهین
دکتر نکوئی مقدم محمود
دکتر نوذري پوراندخت
دکتر نیکنامی شمس الدین
دکتر هاشمی سید محسن
دکتر هاشمی نژاد ناصر
خانم هاشمیان معصومه
دکتر هزاوه اي سيد مهدي
آقای واحدیان محمد

[ ] [ 11:30 ] [ دانشجویان ارشد 90 ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دانشجویان ورودی 90 رشته آموزش بهداشت زاهدان که از محضر اساتید بزرگی چون دکتر رخشانی-دکتر تقدیسی -دکتر جلیلی -دکتر ضاربان-دکتر مسعودی-. . .کسب فیض کرده اند مصمم شده اند جلوه تازه ای از آموزش بهداشت و ارتقاسلامت را به جامعه بهداشت کشور معرفی کنند.
امکانات وب